Balo laptop

Hiển thị tất cả 9 kết quả

“ Balo ” trong tiếng anh được dịch với nhiều nghĩa khác nhau như : backpack , kit-bag , và knapsack những từ sau đều có ý chung là chỉ một vật dùng để đựng đồ, sách vở, dụng cụ, để đi chơi đi học hoặc đồ dùng cá nhân