Máy chơi game

Video game console, thường được gọi ngắn gọn là “game console”, là một thiết bị máy tính được sử dụng để xuất các tín hiệu về video và hình ảnh của một trò chơi điện tử lên một màn hình hiển thị.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.