Thiết bị Stream game

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Streaming là công nghệ được sử dụng để truyền dữ liệu tới máy tính và các thiết bị di động thông qua Internet. Streaming sẽ truyền dữ liệu – thường là audio và video, nhưng cũng đang dần có các hình thức khác – dưới dạng một “dòng chảy” liên tục, cho phép người nhận xem/nghe gần như ngay lập tức.