Case vỏ máy tính

Case máy tính (hay còn gọi là thùng hoặc vỏ máy tính) là một bộ phận bên ngoài có tác dụng bao bọc cho các linh kiện bên trong của máy tính.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.