Ram bộ nhớ trong

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ nhớ RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ dữ liệu tạm thời, cho phép lưu giữ thông tin trong một thời gian ngắn, hay gọi theo cách khác là bộ nhớ truy cập.