VGA - Card màn hình

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

VGA (viết tắt của Video Graphics Adaptor) còn được gọi là card màn hình máy tính. Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng của máy tính.