Webcam

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Webcam (viết ghép từ Website camera, viết tắt là WC) là một công cụ hỗ trợ trên laptop, màn hình dùng để nói chuyện, gọi video (chat, Videocall, Facetime)